ainostri.ro folosește cookie pentru îmbunătăţirea experienţei dvs. pe web. Continuarea navigării pe acest site semnifică acordul dvs. asupra utilizării cookie-urilor conform cu Politica de utilizare a cookie-urilor

Epsilon Danube Maritime Training Center

CUZA CREWING

CUZA CREWING
Founded in 2019, Cuza Crewing is offering you best manning solutions.

Come and Visit us Monday - Friday 10-16!

Detalii de contact

Program
Luni - Vineri: 10:00 - 16:00
Adresă
Constanța, Str. Theodor Aman nr.18, parter, interfon 1

Tipuri de nave

Container Ro-Ro Cargo Ship, Chemical / Oil Products Tanker, General Cargo / Passenger Ship, Yacht, Ferry boat, Passenger Ship, Ro-Ro Passenger, Ro-Ro Cargo Ship, Chemical Tanker, Oil Products Tanker, Crude Oil Tanker, Bulk Carrier, General Cargo Ship

Oferte active

Formulare de aplicare (Application forms)

Pentru a aplica la acest angajator accesați: https://www.cuzacrewing.ro

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal (GDPR)

Informații despre politica GDPR
1. CUZA CREWING SRL, în calitate de operator, cu sediul în Constanța, str. Pictor Theodor Aman nr. 18, lot 1, parter, județul Constanța, cod unic de înregistrare RO40478226, număr de ordine în registrul comerțului J13/327/22.01.2019, telefon 0341/454398, email office@cuzacrewing.ro
2.CUZA CREWING ia în serios securitatea datelor personale pe care le prelucrează. Am implementat și revizuim periodic măsurile organizatorice și tehnice de securitate menite să reducă riscul accessului neautorizat, modificării, dezvăluirii sau distrugerii neautorizate a datelor personale, cu respectarea următoarelor principii aplicabile securității informației: confidențialitate, integritate, disponibilitate, autenticitate, non-repudiere.
3.În situația în care, când nu există o obligație legală și dacă se justifică printr-un interes legitim pentru derularea activităților comerciale, CUZA CREWING procesează date personale doar cu consimțământul persoanei vizate și cu implementarea măsurilor de securitate necesare protecției datelor.
4.În cazul aplicanților pentru un loc de muncă la bordul navei, CUZA CREWING colectează, stochează și prelucrează următoarele tipuri de date cu caracter personal:
-nume și prenume;
-cod numeric personal;
-adresa de domiciliu;
-număr de telefon mobil/fix;
-adresa de email;
-alte date din curiculum vitae, carnet de marinar, cursuri, analize medicale, informații bancare și orice alte informații necesare desfășurării activității de recrutare.
5.Datele menționate mai sus sunt colectate, stocate și prelucrate în scopul:
-propunerii către un potențial angajator;
-comunicării de cerințe privind organizarea și derularea activităților la bordul navei;
-identificării persoanei în scopul derulării procesului de recrutare și plasare personal;
-creării și gestionării unei baze de date informatice pe teritoriul României privind aplicanții;
-studii și analize statistice privind serviciile noastre;
-îndeplinirea cerintelor legale sau de reglementare aplicabile procesului de recrutare.
6.Datele datele personale folosite pentru activități de informare și comunicare privind activitățile la bordul navei se păstrează până la anularea prezentului consimțământ. Informațiile personale colectate nu vor fi utilizate în niciun alt scop decât cel prevăzut mai sus în acest document. Prelucrarea se face prin mijloace automatizate și manuale.
7.Informatiile colectate sunt destinate utilizării de către operator în scopurile precizate și sunt transmise următorilor destinatari:
-ANR;
-armatori;
-instituții ale statului în cazul în care există un interes legitim;
-agenții navelor în vederea realizării formalităților pentru accesul la bordul navelor;
-asigurătorilor (în caz de accidente sau deces);
-laboratoarelor de analize medicale;
-transportatorilor colaboratori.
8.În conformitate cu cerințele privind protecția datelor personale, persoana vizată/ aplicantul are dreptul de acces și de intervenție asupra datelor cu caracter personal furnizate.
Drepturile persoanei vizate
-aveți dreptul de a va retrage oricând acest consimțământ;
-aveți dreptul de a fi informat cu privire la datele tale cu caracter personal pe care CUZA CREWING le deține;
-aveți dreptul de a solicita ștergerea sau actualizarea datelor incomplete, incorecte sau care nu mai sunt de actualitate;
-aveti dreptul, pentru motive întemeiate și legitime, de a vă opune anumitor prelucrări de date personale, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare sau CUZA CREWING nu poate oferi serviciile solicitate în lipsa respectivelor date.
-aveți dreptul de a solicita încetarea prelucrării datelor personale în scop de marketing direct sau pentru crearea de oferte personalizate.
-să vi se ofere un raport privind informațiilor personale pe care le deținem care să conțină;
(a) sursa informațiilor dvs. personale;
(b) scopurile și metodele de prelucrare;
(c) identitatea operatorului de date;
(d) entitățile sau categoriile de entități cărora le pot fi transferate informațiile personale;
-încetarea procesării informațiilor dvs. personale, integral sau parțial, în orice scop, cu excepția cazului în care este legal să faceți acest lucru fără consimțământ;
-să modificați modul în care vă contactăm;
-să corectați erorile din informațiile dvs. personale;
-să actualizați informațiile dvs. personaleîn funcție de necesități.

9.Puteți să vă schimbați oricând preferințele pentru comunicarea cu CUZA CREWING. Citiți cu atenție acest document pentru a afla cum puteți verifica acuratețea oricăror informații personale pe care le avem despre dvs. și cum puteți solicita ca CUZA CREWING să nu mai folosească, să nu actualizeze informațiile personale sau să le șteargă.
Vă este recunoscut dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal care v-au fost încălcate (info: www.dataprotection.ro, tel. 0318 059 211).
Persoana vizată și CUZA CREWING își rezervă dreptul de a actualize această declarative oricând, cu informare și acceptul celeilalte părți.

10. Prin semnarea acestui document, persoana vizată este de acord cu prelucrarea tipurilor de date specificate, în scopurile menționate pentru prelucrare. Temeiul prelucrării este respectarea cerințelor legale de reglementare specifice activităților de formare profesională a adulților și financiar-contabile de pe teritoriul României și activități legitime specifice prelucrării datelor efectuate de CUZA CREWING.
În cazul în care, dintr-un alt motiv, nu sunteți de acord cu cerințele de mai sus, vă rugăm să ne informați. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

În cazul în care, dupa ce v-ați dat acordul, doriți să retrageți acest consimțământ sau să-l modificață, vă rugăm să trimiteți cererea dvs. scrisă, datată și semnată la email office@cuzacrewing.ro sau prin poștă la adresa Constanța, str. Pictor Theodor Aman 18, parter, sau să o înmânați Responsabilului cu protecția datelor personale (DPO).