Prima Pagină
Veritas Danube
<p>Alternative content</p>
<p>Alternative content</p>
CAPITAL SHIPPING & TRADING
STARGATE CREWING AGENCY
<p>Alternative content</p>
<p>Alternative content</p>
DOHLE MANNING AGENCY
<p>Alternative content</p>
<p>Alternative content</p>
<p>Alternative content</p>
<p>Alternative content</p>
NAVMAR
Agenții de crewing
ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA
Informații de contact
Denumire: ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA
Tel:0241545514
Fax:0241545516
Email:crewing.ro@zea-crew.com
Adresă:Bd.Mamaia Nr.158 Clădirea GSS Et.II, Constanța
Website:http://www.zea-ship.com
Program:Luni - Vineri: 08:00 - 13:00; 14:00 - 17:00
Prezentare
Zeaborn Ship Management is a globally acting dedicated ship manager offering a comprehensive and state-of-the-art ship management product portfolio with particular focus on performance, efficiency, digitisation and advanced customer care. We proactively manage a fleet of about 150 vessels focusing on containerships, bulk carriers and multipurpose vessels of all sizes. We put our dedicated shipping expertise at the service of our customers.
Zeaborn Ship Management combines the traditions of E.R. Schiffahrt and Rickmers Shipmanagement with a modern spirit.
Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (PDCP)
POLITICA ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL inregistrata la Registrul Comertului din CONSTANTA cu nr. J13/2843/2006 numar unic de inregistrare RO 18880390 sediu social in bd.Mamaia nr.158,cladirea GSS,et.2,cam1, Cod CAEN 7810;7820;7830 , va informeaza prin prezenta despre modalitatea in care efectueaza prelucrarea datelor personale si despre drepturile pe care le au persoanele vizate in conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (denumit in continuare GDPR).
Responsabilul SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal poate fi contactat la adresa: livia.rauca@zea-crew.com
Ce inseamna "date cu caracter personal"?
Datele cu caracter personal inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila ("persoana vizata").
Prelucrari de date efectuate de SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL
Prelucrarea de date inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea. SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL prelucreaza date cu caracter personal in scopurile enuntate in prezenta sectiune, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult operatiuni din cele descrise mai sus. Atunci cand colectăm si folosim date cu caracter personal, politica noastra este transparenta cu privire la motivul si modul în care procesam datele personale.
Baza legala si scopul prelucrarilor datelor cu caracter personal
SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL prelucreaza datele dumneavoastra personale in conformitate cu prevederile GDPR, ale legilor nationale privind protectia datelor precum si in conformitate cu prevederile specifice industriei maritime. In situația în care doriti sa va gasiti un loc de munca prin intermediul companiei noastre, SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL are nevoie de datele dumneavoastra pentru:

a) Furnizarea serviciilor de plasare forta de munca, precum si in scopul indeplinirii obligatiilor si al exercitarii unor drepturi specifice in calitate de angajator si/sau agent de recrutare in contextul incheierii, executarii si incetarii contractelor de munca si/sau ambarcare la bordul navelor maritime, fluviale si costiere sub pavilion Roman sau strain.
Oferirea de servicii de plasare a fortei de munca presupune desfasurarea unor activitati precum recomandarea catre angajatori, armatori, companii maritime de navigatie cu dreptul de a opera datele dumneavoastra personale, notificarea autoritatilor/organelor competente cu privire la aspectele necesare in vederea obtinerii unei angajarii prin intermediul SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL,instrumentarea dosarelor de angajare, plati in numele armatorilor/angajatorilor, orice alte operatiuni necesare pentru promovarea in vederea angajarii in conformitatea cu respectarea noilor cerinte impuse de GDPR.

b) Datele furnizate sunt prelucrate si pentru:
gestionarea relatiilor noastre cu dumneavoastra inclusiv, dar fara a ne limita la transmiterea de informatii si oferte privind locuri de munca vacante (daca ati fost de acord cu acest scop) precum si pentru dezvoltarea activitatii si serviciilor noastre in conformitate cu prevederile legale aplicabile (cum ar fi identificarea nevoilor clientilor, analiza de risc, raportari catre autoritati, imbunatatirea furnizarii serviciilor);
monitorizarea/securitatea persoanelor, spatiilor, bunurilor apartinand/utilizate de SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL in acest context compania poate supraveghea video unele parti ale incintelor in care isi desfasoara activitatea pentru asigurarea pazei si protectiei persoanelor, bunurilor si valorilor, a imobilelor si a imprejmuirilor acestora;
scopuri arhivistice;
respectarea oricarei cerinte legale, de reglementare sau a unui organism profesional in care SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL are calitatea de membru (coduri de conduita la nivel de industrie maritima si fluviala);
oferirea, transmiterea sau comunicarea din partea SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL a unor detalii privind locurilor de munca vacante, programe de training,calificare si re calificare, promotiile sau campaniile desfasurate in scopul obtinerii angajarii dumneavoastra precum/si atragere de noi parteneri (prelucrare în scop de marketing).
Baza legala a prelucrarii datelor cu caracter personal
Este stipulata in articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR - prelucrare in scopuri precontractuale si contractuale precum si pentru respectarea unor prevederi legale conform articolului 6 alin. (1) litera c) din GDPR. De asemenea, SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL prelucreaza datele dumneavoastra si in conformitate cu prevederile articolului 6 alin. (1) lit. (f) din GDPR pentru a proteja interesele legitime ale SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL sau ale tertilor. Acest lucru poate fi necesar in special: i) pentru a asigura securitatea IT si operatiunile IT; ii) pentru promovarea locurilor de munca disponibile, precum si studii de piata si de opinie sau. In masura in care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal (ex. date privind starea dvs. de sanatate), SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL solicita consimtamantul dvs. în conformitate cu art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR. Efectuarea de studii statistice, in masura in care vor fi facute, se vor face in baza art. 9 alin. (2) lit. (j) din GDPR iar prelucrarea in scopuri de marketing se va efectua doar in baza consimtamantului persoanei vizate conform art. 6 alin. (1) litera (a) din GDPR.
Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucram
Politica SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL este de a colecta numai datele personale necesare in scopuri convenite si solicitam aplicantilor nostri sa ne comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar acestor scopuri. Atunci cand trebuie sa prelucram datele personale pentru a furniza serviciile noastre, putem solicita aplicantilor nostri sa furnizeze informatii si despre alte persoane vizate, cum ar fi membrii familiei, beneficiari ai contractelor de asigurare de tip P&I, persoane de contact in caz de urgenta si/sau care au fost nominati in mod expres de aplicant in vederea indeplinirii unor operatiuni, obligatii legale pe timpul deplasarilor in strainatate si/sau la bordul navelor maritime.

Categorii de date personale prelucrate de SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL
Date personale de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu/resedinta, varsta, data nasterii, sex, telefon, email, CNP, nationalitate, semnatura olografa si semnatura in format digital, date din actul de identitate,
Date privind educatia si experienta profesionala (istoric educatie si training, calificari, certificari - brevete si licente maritime,cursuri si calificari, experienta profesionala, specializari,orice alte date necesare promovarii, recomandarii si sustinerii angajarii d-voastra.
Date financiare (informatii legate de contul bancar, beneficiari pe timpul lipsei din tara, alte instructiuni si operatiuni solicitate de dvoastra in vederea completarii diferitelor operatiuni care implica astfel de date (Adeverinte pentru banca, adeverinte de venit, plati efectuate in numele dvoastra, plati efectuate catre dvoastra)
Categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi date privind sanatatea (date privind starea de sanatate fizica si psihica sau afectiunile medicale declarate in chestionarele medicale si care rezulta din analizele medicale efectuate la incheierea unui contract de munca/ambarcare, datele medicale colectate de la furnizorii de servicii medicale pentru decontarea serviciilor accesate de catre navigator, datele medicale colectate in procesul de despagubire in cazul unui eveniment asigurat), date biometrice (semnatura), date privind contraventii, infractiuni sau alte fapte mentionate in documentele emise de poliție aferente dosarelor de angajare.
Date privind locatia, imaginea si inregistrarile audio-video ale persoanelor fizice (inregistrarile video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL, adresa IP captată la utilizarea website-urilor si aplicatiilor SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL). Datele sunt necesare în vederea asigurarii pazei si protectiei in sediul SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL, a imbunatatirii serviciilor oferite, solutionarii reclamatiilor si a oricaror solicitari venite din partea clientilor precum si in vederea asigurarii functionalitatilor tehnice ale platformelor online utilizate de catre SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL.
Date privind familia, si circumstantele sociale (starea civila, detalii despre familie/sot/partener/persoane in intretinere).
In cadrul procesului de recrutare, de angajare propriu-zisa si/sau de gestionare a resurselor umane (inclusiv a agentilor/ intermediarilor persoane fizice), sfera datelor cu caracter personal poate cuprinde urmatoarele tipuri informatii:
date personale care permit candidatului/ angajatului sa fie identificat: nume, prenume, gen, data de nastere;
informatii furnizate de catre candidat care permit desfasurarea testelor specific initiale: adresa, telefon, fax, adresa de e-mail;
informatii care permit verificarea conditiilor de eligibilitate si de selectie aferente procesului de recrutare respectiv: nationalitate, limbi straine, educatie, experienta profesionala;
daca este cazul, rezultatele
E-mail pentru obținerea informațiilor despre PDCP :livia.rauca@zea-crew.com
Tipuri de nave
Multipurpose vessel, Bulk Carrier, Container vessel
Formularul de aplicare (application form)
Înainte de a lua legătura cu angajatorul este recomandat să aveți deja completat formularul de aplicare (application form).
Zeaborn Marine Services Constanta - Employment Application Form.docDescarcă formular completat, modalitate rapidă și automată de completare a informațiilor dvs. din baza de date ainoștri.ro În formularul angajatorului, câștigând astfel timp prețios la un cost de numai 1 € + tva, plătibil rapid prin SMS, o singură dată pentru acest formular. Pentru finalizarea acestei operațiuni apăsați pe butonul "Descarcă formular completat"
Completarea manuală a formularului de aplicare presupune descărcarea documentului de pe site și introducerea manuală a informațiilor solicitate. Pentru evitarea greșelilor de redactare și pentru a câștiga timp în special în cazul în care doriți să contactați mai mulți angajatori vă recomandăm să folosiți "Descarcă formular completat".
Trimite formularul completat prin e-mail, cu informațiile din CV-ul dvs. completate în formularul angajatorului și expediere către acesta, la un cost de numai 1 € + tva, plătibil rapid prin SMS, o singură dată pentru acest formular.
Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal promovată de ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA este disponibilă la pagina: https://www.ainostri.ro/?pagina=7&id_ag=39
Oferte Active
2Click pentru afișarea ofertelor active ale acestei agenții de crewing.
Agenția anterioară
<<<

[ Înapoi la lista de agenții ]
Agenția următoare
>>>
<p>Alternative content</p>
<p>Alternative content</p>
<p>Alternative content</p>
<p>Alternative content</p>
<p>Alternative content</p>
PETRO JOBS RECRUITMENT
<p>Alternative content</p>
NEMO SHIPPING
STATUS MARINE SERVICES
BSM CREW SERVICE CENTER ROMANIA
AB CREWINGADMIRALS CREWING AGENCYALPHA CREWINGARIES CREWINGARPINAVBARKLAVBC ROYALMAR CREWINGBERGE BULKBRIGHT MARITIME SERVICESBSM CREW SERVICE CENTER ROMANIACAPITAL SHIPPING & TRADINGCARDIFF CREWING ROMANIACARDINAL SHIPPING SERVICESCMA SHIPS ROMANIACRONOSSHIPPINGCUZA CREWINGDANUBE CRUISES ROMANIADEKAEM CREWINGDELPHINE COMARDOHLE MANNING AGENCYEASTERN PACIFIC SHIPPING PTE LTDEC MANPOWER CREWINGEPSILON DANUBEEUROBALKAN MANPOWERFAIR PLAY MARITIMEFAIR SPIRIT SHIPPINGFASTRA MARINE SERVICESFLAIR GRUP MANAGEMENTGLOBAL MARINE SUPPORT SERVICESGLOBAL SHIPPING & TOURISTGMV MARITIME & OFFSHOREGOOD WINDS MARINE SERVICESHELADA CREWINGHISTRIA SHIP MANAGEMENTHORIZON INFINITY JOBSINTERMARIN RECRUITMENTINTERMED CREW MANNINGINTERORIENT MARITIME ENTERPRISESJOB CRUISE ABJOB SELECTION CORPORATIONJOBDISTRICTKRU MARITIMELIBRA CREWINGLIGHTHOUSE SHIPPINGLOWLAND INTERNATIONALMAERSK ROMANIAMAERSK TANKERS ROMÂNIAMARINA CREWING AGENCYMARIS RECRUITMENT RO GROUPMCL INTERNATIONAL CREWING AGENCYMGM MARINE SHIPPINGMIADMAR FISHINGMIDAS CREWINGMULTRASHIP ROMANIANAVIG CONSULTING T.D.INAVMARNAVMAR SHIPPING & SERVICESNEDCON MARITIMENEMO SHIPPINGOCEAN JOBSOFFSHORE PERSONNEL SERVICESOIL & GAS RECRUITMENTORCA CREW SERVICESPARADISE NAVIGATIONPETRIMAR SHIPPINGPETRO JOBS RECRUITMENTPG CRUISE LINE LTD GRAND CAYMAN SUCURSALA CONSTANŢAPOSEIDON RECRUITMENT AGENCYPROTOSPROVAL & V AGENCYQUEEN LIZRADIANI SCHIFFAHRT MANAGEMENTREFORCONSRHODOS CREWROM TRUSTROMARROMTEHMARSAGAU SHIPPING SERVICESSEA JOBS CONSTANTASEAFARER SOLUTIONSSEATRANS SHIPMANAGEMENT ROMANIASEAWAY INTERNATIONAL COSHIPCARE SERVICESSIMMIT MPWRSIRIUS CREWING SERVICESSMART GROUP CREWINGSOLARIS JOBSSPEED JOBSSTANDARD SHIPPINGSTAR SHIPPING AGENCYSTARGATE CREWING AGENCYSTATUS MARINE SERVICESTINECOMAR 98V SHIPS MANPOWERVALDOR CONSHIPPINGWEST MSC SHIPING CONSULTINGWORK DEVELOPMENTXT SHIPS MANAGEMENT INC - ROMANIAZAV DEVELOPMENT GROUPZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTAZODIAC MARITIME LIMITED
© 2004 - 2020 ainostri.ro

ainostri.ro folosește cookie pentru îmbunătăţirea experienţei dvs. pe web. Continuarea navigării pe acest site semnifică acordul dvs. asupra utilizării cookie-urilor conform cu politica de utilizare a cookie-urilor.

www.ainostri.ro